Vi använder cookies för att visa vår webbplats på bästa möjliga sätt. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användningen av cookies.
Acceptera och stäng
1.Definition
Administratör / Säljare - Kiryl Halushka - K&K Global med kontor i Warsaw vid al. Krakowska 106/307, registrerad inom det Centrala Registret och Information om Ekonomisk Aktivitet Warsaw, under NIP numret 5213850794, REGON: 382104769, ägare och administratör av Internet Plattformen https://sprayscooter.com;

Plattformen - en internet platform som
drivs av Administratören, tillgänglig
under internetdomänen
https://sprayscooter.com;

Som kund är du 13 år eller äldre, men
är åldern lägre än 18 krävs samtycke
från vårdnadshavare såvida du inte
har full rättslig kapacitet eller har en
juridisk person eller en
organisationsenhet som inte har juridiskt ansvar.

Du är en neutral kund som inte köper på
Plattformen i relation till egna affärer /
företag eller proffisionella yrke. (enligt
Article 221 sedan 23 April 1964 Civil
Kod, konsoliderad text Journal of Laws
of 2014, punkt 121 med ändringar);

Produkten är föremål för ett försäljningsavtal, produkter som levereras av säljaren, presenterade på plattformen.

Konto är en insamling av data i säljarens system märkt med ett individuellt namn (inloggning) och lösenord från kunden

Beställning är kundens avsiktsförklaring i säljarens system märkt med ett enskilt namn (inloggning) och lösenord som tillhandahålls av kunden, där de uppgifter som tillhandahålls av kunden och information om beställningar placerade av honom på plattformen samlas in;

2. Allmän Information
Dessa regler gäller för alla kunder, inklusive de som gör beställningar. Varje användare av plattformen är skyldig att läsa bestämmelserna och följa dess bestämmelser.

Varje person som använder plattformen kan kontakta administratören via adresser, inklusive e-post och / eller telefonnummer som anges i fliken "Kontakt" på plattformen.

Ingen registrering krävs för att kunna se plattformens sortiment.

För att använda plattformen, inklusive visning av plattformens sortiment och placera beställningar är detta nödvändigt:
a) en dator, laptop eller annan mulitmedia platform med tillgång till intenet uppkoppling;
b) Webbläsare som exempelvis Internet Explorer, Mizilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;
c) Tillåta JavaScript i din webbläsare;
d) en aktiv mejladress.

Om kund är du skyldig att använda plattformen på ett sätt som överensstämmer med lag och moral, med respekt för personliga rättigheter såväl som upphovsrätt och immateriella rättigheter hos säljaren och tredje delar. Det är förbjudet att vidta några åtgärder som kan påverka plattformens funktion. Det är förbjudet att använda plattformen för andra ändamål än dess avsedda användning, inklusive, särskilt, skicka skräppost, genomföra kommersiella, reklam, marknadsföringsaktiviteter på plattformens webbplatser, etc.

Försäljningen av produkter som finns tillgängliga på plattformen sker via Internet i form av ett distansförsäljningsavtal mellan kunden och säljaren, enligt tillämpliga lagbestämmelser och lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter och civillagen.

Föremålet för transaktioner är varor som visas på plattformens webbplatser vid tidpunkten för beställningen, med förbehåll för § ... punkt 6.

Information om produkterna som publiceras på plattformens webbplats utgör inte ett erbjudande i den mening som avses i civillagen. Information om de produkter som finns tillgängliga i plattformens sortiment utgör en inbjudan att ingå ett kontrakt i den mening som avses i art. 71 i civillagen.

Genom att göra en beställning godkänner du villkoren som presenteras i dessa regler.

3. Registrering
Registrering på denna Platform samt att använda Plattformens funktioner är kostnadsfritt.

För registrering på plattformen (skapande av konto) måste du fylla i ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och lösenord och acceptera plattformsreglerna.

Administratören kontrollerar eller verifierar inte kundernas identifieringsuppgifter i registreringsformuläret. Uppgifterna som anges i registreringsformuläret som obligatoriska är nödvändiga för att skapa ett konto och för att korrekt utföra beställningen. Efter att ha fyllt i det ifyllda registreringsformuläret kommer kunden att få en bekräftelse på registreringen med ett åtkomstlösenord till den e-postadress som han fått, varefter det är möjligt att aktivera kontot. Registreringsförfarandet är avslutat när administratören får rätt aktivering av kontot.

Kunden accepterar alla bestämmelser i dessa föreskrifter och efterlevnad av alla krav och villkor som anges i föreskrifterna för kunden. Kunden förklarar att uppgifterna som lämnas under registreringsprocessen är korrekta. I särskilt motiverade situationer som kan leda till misstanke om att tillhandahålla falska uppgifter kan administratören göra kundens registrering beroende av verifieringen för de uppgifter som kunden tillhandahållit.

Som ett resultat av korrekt registrering sluts avtalet mellan Administratören och Kunden för tillhandahållande av elektroniska tjänster av Administratören till Kunden när det gäller att konfigurera och använda Kundkontot på Plattformens webbplats.

Efter registrering i plattformen utförs varje inloggning med hjälp av uppgifterna i registreringsformuläret. Kunden får tillgång till det konto som tilldelats denne i registreringsformuläret efter att ha angett sin e-postadress och lösenord på plattformen (inloggning). Åtkomst till kundens konto skyddas med ett lösenord valt av kunden själv.

Kontot innehåller kundens uppgifter som denne tillhandahållit i registreringsformuläret. I händelse av en senare ändring av någon av dessa uppgifter bör kunden uppdatera sin profil på kontot, medan de uppgifter som är markerade i registreringsformuläret som obligatoriskt inte kan raderas av kunden när de använder plattformens tjänster och i en sådan situation kan kunden ta bort hela kontot.

De uppgifter som tillhandahålls av kunden under registreringsprocessen, inklusive personuppgifter, kommer att behandlas av administratören enligt villkoren i § 9 nedan och sekretesspolicyn för sprayscooter.com internetplattformen som är tillgänglig på plattformens webbplatser.

Varje person / enhet får skapa endast ett konto, det är oacceptabelt att ge upp, låna ut, sälja vidare eller på annat sätt sälja sitt konto till andra personer eller förse andra med lösenordet till sitt konto. Lösenordet skyddar mot tredje parts åtkomst till kundens konto. För att skydda mot eventuella hackningsförsök till kontot bör klienten inte använda ord eller information relaterad till kontot i lösenordet. Av säkerhetsskäl bör lösenordet innehålla både bokstäver och siffror. Om kunden loggar in på plattformen med en tredjepartsdator ska denne inte spara lösenordet för att komma åt plattformen.

Kunden är skyldig att använda plattformens webbplatser, inklusive det konto han har skapat, på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag, sociala och moraliska standarder och bestämmelserna i dessa regler

Administratören förbehåller sig rätten att använda e-postadressen som tillhandahålls av kunden för att kommunicera med kunden för att verifiera status för sitt konto.

Användaren har rätt att när som helst säga upp avtalet för tillhandahållande av elektroniska tjänster inom ramen för upprättande och användning av kundkontot. Uppsägningen av avtalet sker utan några extra kostnader och utan att ange skäl. Avtalet kan sägas upp genom att skicka ett lämpligt uttalande till plattformens e-postadress som anges i fliken "Kontakt" på plattformens webbplatser.

4. Beställningar
Kunden kan göra en beställning för valda produkter 7 (sju) dagar i veckan och 24 (tjugofyra) timmar om dagen.

För att göra en beställning loggar du in på plattformen via ditt konto (gäller personer som har registrerat sig på plattformen och skapat ett konto) och sedan:
a) ange de produkter som är tillgängliga på plattformen, som du är intresserade av att köpa, med alternativet "LÄGG TILL I VAGN" (eller motsvarande);
b) välj leveranssätt
c) fyll i fullständiga och sanningsenliga uppgifter om mottagaren av beställningen och adressen dit leveransen ska ske, samt ange ett telefonnummer för kontakt;
d) fyll i faktura uppgifter om de skiljer sig från de uppgifter som tillhandahålls för leverans av ordern, om kunden ska utfärdas en momsfaktura;
e)välj betalningssätt
f) bekräfta beställningen, inklusive det totala priset för beställningen med leverans och eventuella ytterligare kostnader (om sådana finns) och faktumet att läsa dessa regler genom att välja "Beställ och betala" -knappen (eller annan motsvarighet). Innan ordern placeras - genom att trycka på knappen "Beställ och betala" (eller annat motsvarande) - kan kunden ändra ordern.

Att göra en beställning av kunden innebär att säljaren lämnar ett erbjudande om att ingå ett försäljningsavtal (köp) för den beställda produkten / produkterna.

After placing the Order, an e-mail will be automatically generated to the Customer's e-mail address indicated in the Customer Account or indicated in the ordering process for purchases without registration, confirming that the Seller has received the Order placed by the Customer.

Försäljningsavtalet som ingåtts mellan kunden och säljaren om köp av en viss produkt på plattformen är aktuell och varar under hela beställningen. Prestationsstället i samband med köp av produkter på plattformen är den leveransadress som kunden anger

Administratören kontrollerar eller verifierar inte identifieringsuppgifterna för kunderna som tillhandahålls av kunderna under beställningsprocessen.

Villkoret för genomförandet av beställningen är tillgängligheten för den produkt som kunden valt. Om den valda produkten som omfattas av beställningen och / eller några av produkterna från beställningen inte är tillgänglig, kommer säljaren omedelbart att informera kunden om detta och ber honom att besluta om ytterligare åtgärder avseende genomförandet av beställningen. Brist på kundens beslut om hur han ska genomföra sin beställning eller oförmågan att kontakta kunden av skäl som inte kan hänföras till säljaren, efter 7 dagar från mottagandet av ovan nämnda information från säljaren, motsvarar återkallelse från beställningen av Kunden och Ordern annulleras automatiskt. Om kunden redan har betalat för produkten - kommer säljaren att ersätta kunden för betalningen för beställningen tillsammans med de fraktkostnader som gjorts, inom 14 (fjorton) dagar från annulleringen av beställningen. Om beställningen genomförs i delar på grund av bristen på produkter som beställts av kunden, bär kunden endast kostnaderna för att leverera den första leveransen. Kostnaderna för leverans av de återstående försändelserna som härrör från ytterligare beställningar till följd av delning av den ursprungliga beställningen ska bäras av säljaren. Oavsett kundens rättigheter som beskrivs ovan, har säljaren rätt att annullera beställningen, om vilken han omedelbart kommer att informera kunden om den beställda varan inte är tillgänglig och det inte är möjligt att fullfölja den beställning som gjorts av kunden. Om beställaren redan har gjort betalningen för varorna - kommer säljaren att ersätta kunden för betalningen för beställningen tillsammans med de fraktkostnader som gjorts, inom 14 (fjorton) dagar från annulleringen av beställningen. 5. Varupriser och betalningar Priserna som anges bredvid de tillgängliga produkterna på plattformen är priser uttryckta i polska zloty och inklusive moms till lagstadgad skattesats. Priserna som anges i plattformen är bindande vid beställningen av kunden. Kostnaden för den metod som kunden valt kommer att läggas till det totala priset för ordern.

5. Pris och betalning
Priserna på plattformen är priser uttryckta i polska zloty och inkluderar moms till lagstadgad skattesats.

Kunden kan välja följande betalningsmetoder för de produkter som han har beställt:
a) banköverföring, elektronisk överföring eller kreditkort via ett snabbt onlinebetalningssystem tillgängligt på plattformen;
b) kontant vid leverans - betalningen hämtas av kuriren / brevbäraren eller hämtningsplatsens anställda, men om den beställda produkten ska levereras utanför Polen kan betalningen endast göras via banköverföring;

I titeln på överföringen ska kunden ange sitt namn och efternamn, ordernummer. Underlåtenhet att ange något av de ovan nämnda elementen i titeln på överföringen kan förlänga orderprocessen eller omöjligt att genomföra den.

Efter slutförd beställning utfärdar säljaren och levererar kunden ett försäljningsdokument (check / momsfaktura).

Om betalningen inte krediterats till säljarens konto för de produkter som har beställts inom 14 dagar från det att den har godkänts för genomförandet (gäller inte kontant vid leverans) annulleras ordern automatiskt.

Säljarreserverna kan göra ändringar i erbjudandet om sina produkter, särskilt vad gäller kvantitet och pris på sålda produkter, för att lägga till och dra tillbaka produkter från erbjudandet och för att genomföra och avbryta alla typer av kampanjer och försäljningar.

Kampanjer på plattformen kan inte kombineras, såvida inte reglerna för en viss kampanj eller information på plattformen föreskriver något annat.

6. Fraktkostnad och leverans
Leverans av korrekt beställda produkter sker på det sätt som anges i beställningen, upp till tre arbetsdagar från godkännandet.

De beställda produkterna kan levereras via Poczta Polska, kurirföretag eller andra transportföretag, beroende på vilket alternativ som väljs på plattformen, till postadressen som anges i beställningen.

I vissa fall - om det anges vid beställningen - är det möjligt att samla in produkter personligen på personliga insamlingsställen. Säljaren informerar om möjligheten att samla in den beställda produkten via e-post eller telefon.

Kostnaden för leverans av de beställda produkterna som betalats av kunden läggs till det totala värdet av ordern, medan fraktkostnaderna anges i plattformen.

7. Tillbakadragande av försäljningsavtalet
Enligt lagen av den 30 maj 2014 har kunden som är konsument rätt att återkalla det försäljningsavtal som ingåtts med säljaren inom 14 dagar utan att ange skälet för återkallandet.

Perioden för återkallelse från försäljningsavtalet börjar då företagaren utfärdar artikeln.

Villkoret för att återkalla försäljningsavtalet, enligt punkt 1 ovan, skickas den beställda artikeln (Produkt) till säljarens adress 05-506 Kolonia Lesznowola, Postępu 14/16 - K&K Global. Returen ska ske omedelbart, senast 14 dagar från det datum då konsumenten drog sig ur försäljningsavtalet. För att hålla tidsfristen räcker det att returnera artikeln (Produkt) till säljarens adress före tidsfristen. Kostnaderna för att returnera de beställda produkterna till säljaren betalas av konsumenten.

Återbetalningen av alla fordringar som resulteras från återkallandet av försäljningsavtalet (dvs. alla betalningar gjorda av konsumenten, inklusive kostnader för leverans av artikeln, med förbehåll för punkt 5 nedan) ska göras med samma betalningsmetod som konsumenten använder , såvida inte konsumenten samtycker till en annan returmetod, som inte medför några kostnader för denne, omedelbart, senast inom 14 dagar från mottagandet av deklarationen om återkallelse från försäljningsavtalet, kan säljaren hålla inne återbetalningen av betalningar som mottagits från konsumenten fram till mottagandet av den beställda varan tillbaka eller leverans av konsumenten som bevis på att den har returnerats, beroende på vilken händelse som inträffar först.

Om konsumenten har valt en leveransmetod för artikeln (Produkten) annan än den billigaste standardleveransmetoden som erbjuds av säljaren, är säljaren inte skyldig att återbetala de extra kostnader som konsumenten har haft.

Konsumenten är ansvarig för en minskning av varans värde (Produkten) till följd av att den används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa artikelns egenskaper och funktion.

8. Klagomål
Alla produkter som finns tillgängliga på plattformen är helt nya, fria från fysiska och juridiska fel och har lagts ut på den polska marknaden.

Säljaren är skyldig att leverera varor till kunder utan fysiska och juridiska fel. En fysisk brist på produkten är att de levererade produkterna inte överensstämmer med försäljningsavtalet.

Säljaren är ansvarig under garantin om en fysisk defekt upptäcks inom 2 (två) år från leveransdatumet till produkten.

Klagomålet bör innehålla åtminstone namnet, efternamnet, adressen, datumet för försäljningsavtalet som utgör grunden för klagomålet, föremålet för klagomålet med en uppgift om begäran, e-post eller postadress och en beskrivning av klagomålet. invändningar, och i fallet med ett produktklagomål, klagade produkten över med sitt bevisköp för att göra det möjligt för säljaren att undersöka varorna och ta ställning till legitimiteten för begäran eller inlämnat uttalande.

Om uppgifterna eller informationen i klagomålet behöver kompletteras, innan klagomålet behandlas, kommer säljaren att be den som lämnar in klagomålet att komplettera det inom angivet omfång.

Korrekta klagomål kommer att övervägas av säljaren inom högst 14 dagar från mottagandet av klagomålet och skickas till e-postadressen till den klagande som anges i klagomålet eller per brev, om den klagande inte anger en e-postadress. Om säljaren inte svarar på förfrågningarna inom 14 dagar betyder det att han ansåg att förfrågningarna var motiverade.

Om klagomålet anses gynna kunden - ska säljaren omedelbart ersätta den defekta produkten med en produkt fri från defekter eller ta bort felet.

Den reparerade eller utbytta produkten skickas tillbaka till kunden på säljarens bekostnad.

Produkter som säljs av säljaren kan täckas av en garanti från tillverkaren eller distributören. Säljaren ger ingen garanti för sålda produkter. Rättigheterna enligt garantin bör utövas i enlighet med villkoren i garantikortet.

Produkter som säljs av säljaren kan täckas av en garanti från tillverkaren eller distributören. Säljaren ger ingen garanti för sålda produkter. Rättigheterna enligt garantin bör utövas i enlighet med villkoren i garantikortet.

Kunden kan klaga på en produkt med defekter:

a) att använda de rättigheter som följer av garantin - i detta fall annonserar kunden produkten direkt till garantisten (den enhet som beviljar garantin), och säljaren kan endast vara en mellanhand som skickar in klagomålet. Kunden kan, efter eget val, rapportera direkt till garantiservicen eller till säljaren;
b) använda de rättigheter som han har rätt till Säljaren under garantin - i detta fall måste ett klagomål lämnas in i enlighet med bestämmelserna i punkt 1-8 ovan.

Klagomålsförfarandet kommer att äga rum i enlighet med bestämmelserna i civillagen av den 27 juli 2002 (Journal of Laws 2002, nr 141, punkt 1176) och andra allmänt tillämpliga lagar.

Säljarens beslut om det inlämnade klagomålet är slutgiltigt, vilket inte utesluter kundens rätt att förfölja fordringar genom domstolsförfaranden.

9. Personlig data
Genom att registrera kontot eller göra en beställning samtycker kunden till behandlingen av uppgifter (inklusive personuppgifter) som ingår i hela registreringen.

Administratören av personuppgifter är Säljaren. Varje kund har rätt att inspektera och uppdatera sina uppgifter, liksom rätten att begära radering av data och överföra dem till en annan enhet. Personuppgifter kan korrigeras eller raderas efter inloggning på kundkontot eller genom rapportering till säljaren.

Säljaren behandlar personuppgifter för att tillhandahålla tjänster på elektronisk väg.

Personuppgifter om plattformens användare och kunder som lagras i plattformens databaser lagras och behandlas av administratören med adekvata säkerhetsåtgärder (uppfyller alla krav i polsk lag), på ett sätt som överensstämmer med användarens samtycke i enlighet med tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter, inklusive bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (den så kallade allmänna dataskyddsförordningen) - förkortat "GDPR".

10. Nyhetsbrev
Kunden kan komma överens om att ta emot kommersiell information, inklusive kommersiell information på elektronisk väg, genom att välja lämpligt alternativ i registreringsformuläret eller vid ett senare tillfälle genom att ange sin e-postadress i "Nyhetsbrev" -formuläret och klicka på "Prenumerera" -fältet . I händelse av sådant samtycke kommer kunden att få plattformens nyhetsbrev till den e-postadress som denne har angett, liksom annan kommersiell information som sänds av säljaren, inklusive information om administratören, plattformen, produkter tillgängliga på plattformen, erbjudandet och kampanjerna, samt information om produkter och tjänster från enheter som samarbetar med administratören. Kontraktet för tillhandahållande av den elektroniska tjänsten för nyhetsbrevet ingås på obestämd tid.

Kunden kan när som helst välja att inte ta emot kommersiell information på egen hand genom att markera lämplig ruta i sitt konto eller genom att skicka en sådan begäran till säljaren.

11. Dispyt/tvistlösning
På adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr har konsumenten tillgång till lösning av konsumenttvister på elektronisk väg med EU: s internetplattform (ODR-plattform). ODR-plattformen är en flerspråkig, interaktiv webbplats för att betjäna konsumenter och entreprenörer som söker tvistlösning utanför domstol som uppstår genom ingående av ett distansförsäljningsavtal eller avtal om tillhandahållande av tjänster.

12. Slutbestämmelser
Tvister som uppstår mellan säljaren och kunden som inte också är konsument ska överlämnas till domstolen som har behörighet över säljarens säte.

I ärenden som inte omfattas av föreskrifterna, de relevanta bestämmelserna i gällande lag inom Republiken Polens territorium, inklusive civillagen, lagen om elektronisk tjänstedeklaration av den 18 juli 2002 (Journal of Laws 144, punkt 1204, med ändringar), om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Journal of Laws of 2014, punkt 827) och andra relevanta bestämmelser i polsk lag.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna i dessa regler, förutsatt att det inte bryter mot kundens redan förvärvade rättigheter (såvida inte ändringarna kommer ifrån tillämplig lag). Säljaren ska informera plattformens kunder om varje ändring minst 30 dagar innan ändringarna införs genom att publicera innehållet i de nya reglerna på plattformens startsida och dessutom skicka det till den registrerade kundens e-postadress. De befintliga bestämmelserna i föreskrifterna ska tillämpas på order som läggs före ikraftträdandedagen för ändringarna. Om kunden inte accepterar de ändringar som gjorts i reglerna, bör han sluta använda plattformen, inklusive att radera sitt konto.

Reglerna träder i kraft den 1 oktober
2019. 6. Erkännande av enskilda
bestämmelser i dessa föreskrifter
på det sätt som föreskrivs i lagen som
ogiltiga eller ineffektiva påverkar inte
giltigheten eller effektiviteten av de
återstående bestämmelserna i
förordningarna.
K & K Global GMBH - ägare av märket Spray Scooter | © 2018